Värdering

Vi inleder alla våra försäljningar med en värdering. För att kunna se om vi kan genomföra en försäljning behöver vi och du känna att vi har ett gemensamt mål avseende försäljningen och då är priset ett av de viktigaste förutsättningarna. Om vi vi vårt personliga möte hos dig för att inspektera försäljningsobjektet känner att ditt förväntade pris ligger inom vårt värderade pris spann så enas vi om en försäljningsstrategi och tidsram för hur och när försäljningen skall genomföras.

Ibland så behöver man en värdering av andra skäl än en försäljning, så som exempelvis i samband med en bouppteckning eller banklån- Naturligtvis genomför vi även sådana uppdrag men då är det förenat med en engångskostnad som är olika beroende på om storlek och om det är en fastighet eller bostadsrätt, därför ber vi dig att kontakta oss så vi kan ge dig det bästa priset för varje uppdrag.