Fotografering

Våra professionella fotografer ser till att ditt försäljnings objekt kan presenteras på absolut bästa vis både på digitalt på sociala medier och i de trycksaker vi leverera till kunderna på visningarna. I samarbete med våra stylister ställer de i ordning och möblerar om i de fall de kan behövas för att maximera din försäljning. Det första intrycket en spekulant får av den presenterade bostaden går aldrig att göra om, och det sker oftast genom fotografier som presenteras digitalt via något av våra digitala medier.